Usługi informatyczne

Kompleksowa obsługa informatyczna

Firma SubNet Internet zajmuje się  kompleksowym wsparciem informatycznym firm i przedsiębiorstw. Naszym celem jest wzięcie całkowitej odpowiedzialności w ramach Outsourcingu IT za systemy informatyczne w obsługiwanych przedsiębiorstwach. Podejmując się opieki nad Państwa sprzętem i oprogramowaniem gwarantujemy jego sprawne działanie, bieżącą konserwację, archiwizację danych, a w przypadku awarii niezwłoczne jej usunięcie.

OUTSOURCING IT to przede wszystkim:

 • Oszczędność – nie musicie Państwo zatrudniać informatyków, tworzyć miejsc pracy i ponosić kosztów – do dyspozycji masz nasz zespół inżynierów.
 • Komfort pracy – nie musicie Państwo juz ciągle zmagać się z problemami z infrastrukturą informatyczna w firmie – te problemy bierzemy na siebie.
 • Większe Bezpieczeństwo – dzięki stałej opiece naszych informatyków zyskujecie Państwo większe bezpieczeństwo danych – zapewniamy codzienne kopie bezpieczeństwa oraz ciągłość pracy systemów.
 • Wyższa Efektywność – sprawnie funkcjonująca infrastruktura informatyczna to wyższa wydajność pracowników i szybszy rozwój firmy.
 • Stałe doradztwo IT – zawsze rozpoczynamy współpracę od audytu potrzeb informatycznych i fachowego doradztwa.

Staramy się dopasowywać formę i zakres świadczonych usług outsourcingu IT do indywidualnych potrzeb i wymagań naszych klientów. Główny zakres naszych usług to:

 • Administracja infrastrukturą informatyczną
  • utrzymanie ciągłości pracy,
  • administrację siecią LAN/WAN,
  • administrację serwerami i stacjami roboczymi,
  • archiwizacja danych,
  • realizowanie bieżących prac serwisowych,
  • dokonywanie przeglądów i konserwacji,
  • wsparcie użytkowników i doradztwo techniczne,
 • Usługi serwisu sprzętowego
 • Projektowanie i wdrożenie rozwiązań informatycznych
 • Doradztwo IT
 • Hosting internetowy

 

Szczegółowy zakres proponowanych usług wchodzą następujące zagadnienia:

 • Administracja infrastrukturą informatyczną
  • Zarządzanie i administracja dostępem do Internetu
  • Zarządzanie i administracja siecią LAN -Urządzenia aktywne (switche), okablowanie strukturalne
  • Zarządzanie bezpieczeństwem w sieci
  • Zarządzanie i administracja serwerami aplikacyjnym, plików, ActiveDirectory
  • Opracowanie i utrzymanie procedur archiwizacją danych
  • Szybkie odtworzenie systemu operacyjnego stacji roboczych i serwerów wraz z zestawem podstawowych aplikacji sprzed awarii
  • Opracowanie kompleksowych procedur systematyzujących działania w sytuacjach awaryjnych oraz utrzymaniowych.
  • Modyfikacja funkcjonalności Systemu poprzez parametryzowanie i definiowanie,
  • Instalacja dodatkowych urządzeń i aplikacji,
  • Monitoring działania poszczególnych modułów Systemu,
 • Usługi serwisu sprzętowego
  • Realizacja napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych
  • Dostawa części i podzespołów informatycznych oraz materiałów eksploatacyjnych
 • Projektowanie i wdrożenie rozwiązań informatycznych
 • Doradztwo IT
  • Konsulting w zakresie dalszego rozwoju posiadanej infrastruktury IT
  • Konsulting w zakresie kompleksowej ochrony antywirusowej w firmie
  • Analiza ewentualnego pogorszenia parametrów wydajnościowych Systemu
  • Konsultacje merytoryczne i udzielanie wsparcia funkcjonalnego Użytkownikom w zakresie bieżącej eksploatacji Systemu
 • Hosting internetowy

 

Przebieg obsługi zgłoszeń awarii dotyczących infrastruktury IT:

 • Stwierdzenie usterki/awarii systemu (LAN,WAN, SERWER, STACJE ROBOCZE)
 • Zgłoszenie serwisowe przez telefon (2 niezależne nr tel. GSM)
 • Czas reakcji (zależny od opłaty abonamentowej), próba zdalnej diagnostyki, konsultacje telefoniczne ze zgłaszającym
 • Czas naprawy (zależny od opłaty abonamentowej), wizyta on-site u Klienta
 • Usunięcie awarii,
 • Testy
 • Przywrócenie funkcjonalności systemu sprzed awarii
 • Analiza zaistniałej sytuacji, w przypadku konieczności wdrożenie procedur eliminujących powstanie podobnych zdarzeń w przyszłości