Procedury obsługi zgłoszeń awaryjnych

Mając na uwadze najwyższy standard naszych usług i zadowolenie naszych klientów wprowadziliśmy procedury obsługi zgłoszeń awarii.

Przebieg obsługi zgłoszeń awarii dotyczących infrastruktury IT:

  • Stwierdzenie usterki/awarii systemu (LAN,WAN, SERWER, STACJE ROBOCZE)
  • Zgłoszenie serwisowe przez telefon (2 niezależne nr tel. GSM)
  • Czas reakcji (zależny od opłaty abonamentowej), próba zdalnej diagnostyki, konsultacje telefoniczne ze zgłaszającym
  • Czas naprawy (zależny od opłaty abonamentowej), wizyta on-site u Klienta
  • Usunięcie awarii,
  • Testy
  • Przywrócenie funkcjonalności systemu sprzed awarii
  • Analiza zaistniałej sytuacji, w przypadku konieczności wdrożenie procedur eliminujących powstanie podobnych zdarzeń w przyszłości